Historia

Początki Katedry sięgają 1981 roku, kiedy to został powołany Zakład Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych - jedna z 6 samodzielnych jednostek naukowo badawczych Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Oddziału Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. Kierownikiem Zakładu w 1984 roku został prof. dr hab. inż. Tadeusz Kołczak (wówczas docent). W latach 1981 – 1993 pracownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Jan Kisza, dr h.c. z Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, który prowadził wykłady z zakresu technologii mleczarstwa. W 1994 roku do Zakładu zostali zatrudnieni dr hab. inż. Genowefa Bonczar i dr hab. inż. Tadeusz Grega z Wydziału Zootechnicznego, dzięki czemu Zakład mógł być przekształcony w Katedrę Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych. W 2004 roku kierownikiem Katedry została prof. dr hab. inż. Genowefa Bonczar, która sprawowała tę funkcję do 2011 roku. W 2006 roku Zespół Przetwórstwa Mięsa Katedry wzmocnił kadrowo prof. dr hab. inż. Władysław Migdał z Wydziału Zootechnicznego. Od 2011 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Jacek Domagała. Do 2021 roku w Katedrze wykonano 32 prace doktorskie, 9 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego, a 5 osób - tytuł naukowy profesora.

Profesorowie emerytowani Katedry:
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kołczak (zm. 2019)
  Prof. dr hab. inż. Jan Kisza, dr h.c. (zm. 2016)
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Grega (zm. 2014)
  Prof. dr hab. inż. Krystyna Palka
  Dr hab. inż. Monika Wszołek, prof. UR
  Prof. dr hab. inż. Genowefa Bonczar

Habilitacje pracowników KPPZ:

Lp

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

Rok

1.

Krystyna Palka

Zmiany w mikrostrukturze i teksturze mięśni bydlęcych podczas dojrzewania poubojowego i ogrzewania

2001

2.

Jacek Domagała

Zmiany tekstury i mikrostruktury jogurtu z mleka koziego pod wpływem wybranych czynników

2006

3.

Monika Wszołek

Mleczne napoje fermentowane z mleka koziego

2007

4.

Ewelina Węsierska

Charakterystyka procesu dojrzewania tradycyjnych surowych wędzonek wieprzowych regionu Podlasia

2015

5.

Marek Sady

Ocena możliwości zastosowania serwatki do produkcji napojów probiotycznych z udziałem soków oraz przecierów owocowych i warzywnych

2019

6.

Joanna Tkaczewska

Zastosowanie odpadów z przetwórstwa karpia (Cyprinus carpio) jako surowca do produkcji preparatów białkowych o właściwościach funkcjonalnych i biologicznie aktywnych

2020

7.

Marzena Zając

Ocena właściwości technologicznych i jakości wyrobów mięsnych produkowanych z zastosowaniem dodatków naturalnych

2021

 

8.

Dorota Najgebauer-Lejko

Wpływ dodatku ekstraktów herbaty na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne jogurtów oraz jogurtów probiotycznych

2021

9.

Piotr Kulawik

Przetwórstwo sushi – identyfikacja zagrożeń i słabych punktów, zastosowanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości produktu końcowego oraz powiązanie potrawy z polskim surowcem tradycyjnym

2021

 

Uzyskane Tytuły Profesora w KPPZ:

1. Tadeusz Kołczak  2001
2. Tadeusz Grega  2004
3. Genowefa Bonczar  2005
4. Krystyna Palka  2009
5. Jacek Domagała  2013

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK