Propozycje dla przemysłu
  • Ocena fizykochemiczna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Ocena wartości odżywczej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Konsultacje w zakresie przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
  • Konsultacje w zakresie metod badania jakości wyrobów mięsnych, jajczarskich, rybnych i mleczarskich
  • Projektowanie wyrobów pochodzenia zwierzęcego z wykorzystaniem tradycyjnych dodatków i receptur
  • Szkolenia w zakresie produkcji mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych
  • Szkolenia w zakresie produkcji mlecznych napojów fermentowanych, serów i lodów
  • Doradztwo w zakresie wdrażania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) oraz systemu HACCP w przemyśle spożywczym

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK