Dydaktyka

Prowadzone przedmioty z zakresu przetwórstwa mięsa, jaj i ryb:

 • Przetwórstwo drobiu, jaj i ryb
 • Technologia wybranych surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Przetwórstwo mięsa
 • Mięso i produkty mięsne w żywieniu człowieka
 • Bioprocesy w przetwórstwie mięsa
 • Jakość i bezpieczeństwo surowców mięsnych, tłuszczowych i jajczarskich
 • Wybrane zagadnienia z przetwórstwa mięsa
 • Cechy jakościowe i przydatność technologiczna jaj
 • Domowy wyrób wędlin
 • Substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie mięsa
 • Domowa i przemysłowa produkcja sushi
 • Higiena mięsa i przetworów mięsnych
 • Mięso i przetwory drobiowe
 • Zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji mięsa i przetworów mięsnych
 • Podstawy produkcji przetworów mięsnych
 • Technologia produkcji przekąsek mięsnych i rybnych

Prowadzone przedmioty z zakresu przetwórstwa mleka:

 • Przetwórstwo mleka
 • Technologia mleczarstwa
 • Podstawy technologii mleczarstwa
 • Mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka
 • Bioprocesy w przetwórstwie mleka
 • Mleko i koncentraty mleczne
 • Tłuszcz mlekowy, napoje fermentowane i lody
 • Wybrane zagadnienia z przetwórstwa mleka
 • Technologia serów
 • Regionalne produkty mleczne
 • Produkcja lodów
 • Fałszowanie żywności
 • Pozażywieniowe wykorzystanie składników mleka
 • Technologia produktów do smarowania pieczywa
 • Biotechnologia mleczarska
 • Produkty mleczarskie jako przekąski do piwa
 • Fermentowane produkty mleczarskie

Ponadto prowadzone są zajęcia z przedmiotów:

 • Przydatność technologiczna surowców zwierzęcych w produkcji żywności
 • Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prozdrowotne właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Systemy zarządzania jakością żywności
 • Zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Higiena produkcji
 • Warunki sanitarno-higieniczne produkcji żywności
 • Modern meat and dairy science and technology
 • Modern technologies of animal products processing
 • Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
 • Seminarium specjalizacyjne i dyplomowe

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK